Peter Butinar – mediator

Mediator Peter Butinar je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter usposobljeni svetovalec za begunce.

Svoje izkušnje je mediator Peter Butinar pridobil tudi kot odvetnik, saj je več kot deset let opravljal tudi poklic odvetnika.

Strokovna znanja:
  • Imetnik potrdila o pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, potrebno za samostojno vodenje mediacijskih postopkov v okviru sodišču pridruženih mediacij in mediacij izven sodišča (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE),
  • Imetnik potrdila o nadaljevanem izobraževanju za mediatorja (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE),
  • Strokovni izpit iz upravnega postopka (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
  • Državni izpit iz Javne uprave (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
  • Pravniški državni izpit (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)
  • Imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb,
  • Imetnik potrdila o usposabljanju svetovalcev za begunce (MINISTSRTVO ZA PRAVOSODJE, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU)

PODROČJA DELA

DAVČNO PRAVO
INSOLVENČNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
DELOVNO PRAVO
CIVILNO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
ODVETNIŠTVO BUTINAR.