Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo je panoga gospodarskega prava, ki ureja potek insolvenčnih postopkov, tj. postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb. Mednje sodijo postopek prisilne poravnave ter tri vrste stečajnih postopkov (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine).

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
ODVETNIŠTVO BUTINAR.