Marko Butinar – odvetnik

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje tako fizičnim kot pravnim osebam na različnih pravnih področjih, ter fizične in pravne osebe zastopamo pri uveljavljanju in obrambi pravic, tako pred sodišči kot tudi drugimi državnimi inštitucijami in organi.

Področja dela in izkušnje:
 • Civilno pravo: pravno svetovanje na področju družinskega prava, izvršilnega prava, stvarnega prava s poudarkom na nepremičninskem in zemljiškoknjižnem pravu ter skrbnega pregleda pravnega stanja nepremičnin, obligacijsko pravo, dedno pravo;
 • Gospodarsko statusno pravo: svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih subjektov, vodenje skupščin podjetij, dokapitalizacija podjetij , prestrukturiranje podjetij, likvidacija podjetij;
 • Insolvenčno pravo: svetovanje poslovodstvu družbe v primeru nastopa insolventnosti, predlogi za začetek stečajnega postopka, zastopanje upnikov v zvezi s prijavami terjatev v insolvenčnih postopkih, zastopanje kupcev v postopkih nakupa premoženja iz stečajnih mas;
 • Davčno pravo: davčno svetovanje in zastopanje strank pred davčnim organom v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora,
 • Delovno pravo: svetovanje delavcem in delodajalcem iz delovno pravnega področja;
Druge funkcije

Odvetnik Marko Butinar opravlja tudi funkcijo stečajnega upravitelja in mediatorja ter je član upravnega odbora Zbornice stečajnih upraviteljev. Opravljal je tudi funkcijo člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.

Strokovna znanja:
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
 • Državni izpit iz Javne uprave (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
 • Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (MINISTSRTVO ZA PRAVOSODJE)
 • Pravniški državni izpit (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)
 • Imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb,
 • Imetnik potrdila o pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, potrebno za samostojno vodenje mediacijskih postopkov v okviru sodišču pridruženih mediacij in mediacij izven sodišča (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE),
 • Imetnik potrdila o usposobljenosti odvetnikov zagovornikov v postopku proti mladoletniku (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE).
Strokovna članstva:

Odvetniška zbornica Slovenije, Zbornica upraviteljev Slovenije

Odvetnik Marko Butinar sprejema stranke po predhodnem naročilu.

MARKO BUTINAR – odvetnik
Obala 114 Lucija, 6320 Portorož

GSM: +386 41 349 904
E-naslov: marko.butinar@odvetnik-butinar.si

Marko-Butinar-odvetnik02
Strokovna znanja:
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
 • Državni izpit iz Javne uprave (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE, UPRAVNA AKADEMIJA)
 • Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (MINISTSRTVO ZA PRAVOSODJE)
 • Pravniški državni izpit (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)
 • Imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb,
 • Imetnik potrdila o pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, potrebno za samostojno vodenje mediacijskih postopkov v okviru sodišču pridruženih mediacij in mediacij izven sodišča (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE),
 • Imetnik potrdila o usposobljenosti odvetnikov zagovornikov v postopku proti mladoletniku (ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE).

PODROČJA DELA

DAVČNO PRAVO
INSOLVENČNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
DELOVNO PRAVO
CIVILNO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
ODVETNIŠTVO BUTINAR.