Civilno pravo

Civilno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so pravni subjekti prirejeni (enakopravni) in avtonomni. Pravila civilnega prava so po večini dispozitivne narave. Načelo avtonomije omejujejo nekatera prisilna pravna pravila, ki preprečujejo, da bi pravni subjekti zlorabljali avtonomijo. O avtonomiji govorimo vse dotlej, dokler pravni subjekti svobodno oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti. V civilno pravo spadajo tudi področja stvarnega, obligacijskega, dednega in avtorskega prava.

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
ODVETNIŠTVO BUTINAR.