Davčno pravo

Davčno pravo ureja razmerja med državo in zavezanci za plačilo davkov in prispevkov. Je del javnega prava, ki delno pokriva področja civilnega in gospodarskega prava. Do prekrivanja prihaja pri prometu z nepremičninami, davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb in pri obdavčitvi samozaposlenih.

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
ODVETNIŠTVO BUTINAR.